26th Rajab, 1438 | Sunday, 23 Apr 2017

PrayerTimeIqamah
Fajr5:03 AM5:30 AM
Sunrise6:20 AM
Dhuhur1:09 PM1:30 PM
Asr4:55 PM5:15 PM
Maghrib7:57 PM8:04 PM
Isha9:15 PM9:45 PM