8th Safar, 1440 | Thursday, 18 Oct 2018

8th Safar, 1440 | Thursday, 18 Oct 2018

PrayerTimeIqamah
Fajr6:11 AM6:45 AM
Sunrise7:33 AM
Dhuhur12:54 PM1:30 PM
Asr3:47 PM4:45 PM
Maghrib6:27 PM6:34 PM
Isha7:26 PM8:00 PM
PrayerTimeIqamah
Fajr6:11 AM6:45 AM
Sunrise8:00 PM
Dhuhur7:33 AM12:54 PM
Asr1:30 PM3:47 PM
Maghrib4:45 PM6:27 PM
Isha6:34 PM7:40 PM