6th Shabaan, 1439 | Sunday, 22 Apr 2018

PrayerTimeIqamah
Fajr5:03 AM5:30 AM
Sunrise6:20 AM
Dhuhur1:09 PM1:30 PM
Asr4:55 PM5:15 PM
Maghrib7:54 PM8:01 PM
Isha9:15 PM9:30 PM