8th Duh al-Hijjah, 1439 | Sunday, 19 Aug 2018

PrayerTimeIqamah
Fajr5:09 AM5:30 AM
Sunrise6:26 AM
Dhuhur1:14 PM1:30 PM
Asr5:00 PM5:30 PM
Maghrib7:59 PM8:06 PM
Isha9:19 PM9:30 PM